Co obhajujeme

 • Řízení pod vlivem alkoholu (do 0,3 promile) – § 125c / 1b), 0 bodů
  v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 20 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) – § 125c / 1b), 7 bodů
  v rozporu s § 5 odst. 2 písm. b) řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem

  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 20 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) – §274 TZ, 7 bodů
  řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil vlivem návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování)

  Trest v trestním řízení:Odnětí svobody až do 3 let, peněžitý trest
  Zákaz činnosti:1-10 let
 • Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky – § 125c / 1d), 7 bodů
  přes výzvu podle § 5 odst. 1 písm. f) a g) se odmítne podrobit vyšetření, zda při řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti nebyla ovlivněna alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoliv takové vyšetření není spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví

  Pokuta ve správním řízení:25 000 Kč – 50 000 Kč
  Zákaz činnosti:1-2 roky
 • Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě – § 125c / 1d), 7 bodů
  řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz podle § 118b odst. 1

  Pokuta ve správním řízení:5 000 Kč – 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Nedovolené předjíždění – § 125c / 1f) 7., 7 bodů
  při řízení vozidla předjíždí vozidlo v případech, kdy je to obecnou, místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno

  Pokuta ve správním řízení:5 000 Kč – 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Nedovolená jízda přes železniční přejezd – § 125c / 1f) 9., 7 bodů
  při řízení vozidla v rozporu s § 29 odst. 1 vjíždí na železniční přejezd v případech, kdy je to zakázáno

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálníci – § 125c / 1f) 10., 7 bodů
  při řízení vozidla v provozu na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla se otáčí, jede v protisměru nebo couvá v místě, kde to není dovoleno podle § 36 odst. 1 písm. b)

  Pokuta ve správním řízení:5 000 Kč – 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví – § 143, 147, 148 TZ, 7 bodů
  porušením povinnosti řidiče způsobení dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví (jiné osoby)

  Trest v trestním řízení:Odnětí svobody až 10 let
  Zákaz činnosti:1-10 let
 • Nezastavení po nehodě – § 125c / 1i) 1., 7 bodů
  při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 2 písm. a) neprodleně nezastaví vozidlo

  Bloková pokuta:do 1 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Ujetí od dopravní nehody – § 125c / 1i) 4., 7 bodů
  při dopravní nehodě v rozporu s § 47 odst. 4 písm. c) nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody

  Bloková pokuta:do 1 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Neposkytnutí první pomoci / nepřivolání záchranky – § 150 TZ, 7 bodů
  Text přílohy zákona c. 361/22000 Sb.: “neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života” Text § 150 Trestního zákoníku: “Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.”

  Trest v trestním řízení:Odnětí svobody až 2 roky
 • Technicky nezpůsobilé vozidlo – § 125c / 1a) 3., 5 bodů
  řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích

  Pokuta ve správním řízení:5 000 Kč – 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km a více nebo mimo obec o 50 km a více – § 125c / 1f) 2., 5 bodů
  při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 40 km/h a více nebo mimo obec o 50 km/h a více

  Pokuta ve správním řízení:5 000 Kč – 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj”) – § 125c / 1f) 5., 5 bodů
  při řízení vozidla v rozporu s § 4 písm. b) a c) nezastaví vozidlo na signál, který jí přikazuje zastavit vozidlo nebo na pokyn “Stůj” daný při řízení nebo usměrňování provozu na pozemních komunikacích osobou k tomu oprávněnou

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Ohrožení při přejíždění z pruhu do pruhu – § 125c / 1k), 5 bodů
  ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého

  Bloková pokuta:do 2 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:1 500 Kč – 2 500 Kč
 • Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání – § 125c / 1f) 6.d), 5 bodů
  v rozporu s § 5 odst. 2 písm. g) ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Řízení bez řidičského oprávnění – § 125c / 1e) 1., 4 body
  řízení motorového vozidla v rozporu s § 3 odst. 3 písm. a) bez držení příslušného řidičského oprávnění podle § 81

  Pokuta ve správním řízení:25 000 Kč – 50 000 Kč
  Zákaz činnosti:1-2 roky
 • Ohrožení chodce na přechodu – § 125c / 1f) 6.a), 4 body
  při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) neumožní chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Nedání přednosti v jízdě – § 125c / 1f) 8., 4 body
  při řízení vozidla nedá přednost v jízdě v případech, ve kterých je povinnen dát přednost v jízdě

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Nepoužití autosedačky pro dítě – § 125c / 1k), 4 body
  porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle § 6

  Bloková pokuta:do 2 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:1 500 Kč – 2 500 Kč
 • Nedodržení bezpečnostních přestávek – § 23 / 1f), 4 body
  překročení nejdelší přípustné doby řízení (body o 20% a více) nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zvláštních právních předpisu (body o 33% a více)

  Bloková pokuta:do 5 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:do 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:lze uložit 6 – 12 měs.
 • Řízení bez profesního průkazu – § 125c / 1e) 3., 3 body
  řídí motorové vozidlo a není držitelem platného průkazu profesní způsobilosti řidiče

  Pokuta ve správním řízení:5 000 Kč – 10 000 Kč
  Zákaz činnosti:6 měs. – 1 rok
 • Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více nebo mimo obec o 30 km a více – § 125c / 1f) 3., 3 body
  při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 20 km/h a více nebo mimo obec o 30 km/h a více

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Nezastavení před přechodem – § 125c / 1f) 6.b), 3 body
  při řízení vozidla v rozporu s § 5 odst. 2 písm. f) nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit

  Bloková pokuta:do 2 500 Kč
  Pokuta ve správním řízení:2 500 Kč – 5 000 Kč
  Zákaz činnosti:1 – 6 měs. (spáchá-li 2x a vícekrát za 12 měsíců po sobě jdoucích)
 • Jízda bez bezpečnostních pásů – § 125c / 1k), 3 body
  porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu

  Bloková pokuta:do 2 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:1 500 Kč – 2 500 Kč
 • Přetížený kamion nebo autobus – § 42 a/4 c) 13/1997 Sb., 3 body
  překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu

  Bloková pokuta:do 15 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:do 500 000 Kč
 • Řízení s telefonem v ruce – § 125c / 1f) 1., 2 body
  při řízení vozidla v rozporu s § 7 odst. 1 písm. c) drží v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení

  Bloková pokuta:do 1 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:1 500 Kč – 2 500 Kč
 • Střední překročení rychlosti – v obci do 20 km nebo mimo obec do 30 km – § 125c / 1f) 4., 2 body
  při řízení vozidla překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o 6 – 19 km/h nebo mimo obec o 11 – 29 km/h

  Bloková pokuta:do 1 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:1 500 Kč – 2 500 Kč
 • Neoznačení překážky způsobené řidičem – § 125c / 1k), 2 body
  neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil

  Bloková pokuta:do 2 000 Kč
  Pokuta ve správním řízení:1 500 Kč – 2 500 Kč

..a další přestupky a trestné činy způsobené řidičem.

Reference

Zvolte i Vy advokátní kancelář, která s vysokou úspěšností obhajovala již tisíce spokojených klientů.
Naše služby také využívají a doporučují:

Honza Červenka Honza Červenka
motoristický novinář
Karlos Vémola Karlos Vémola
bojovník MMA
Jiří “Chorche” Pospíšil Jiří “Chorche” Pospíšil
zakladatel No Turbo No Performance
Petr Bellinger Petr Bellinger
šéfredaktor CHROM & Plameny
Honza Černý Honza Černý
Rally závodník
Michal Reichert Michal Reichert
mistr Driftu
Kajumi Kajumi
youtuber
Ing. Michal Otipka Ing. Michal Otipka
mistr krav maga
D-Fens D-Fens
obránce práv slabších
Ondřej Bisaha Ondřej Bisaha
Rally závodník

Naši partneři

Za naší společností a službami stojí silní partneři.

Odborná konzultace zdarma +420 776 554 445
Kontaktujte nás! Zachráníme řidičský průkaz i Vám