Naše výsledky


REFERENCE - námi nejčastěji řešené přestupky klientů dle jejich typu

Máte problém? Hrozí Vám zákaz řízení, odebrání řidičského oprávnění nebo vybodování? I Vám dokážeme zachránit řidičský průkaz, konzultaci zdarma získáte na 776 554 445

Naše strategie je zaměření se na procesní a důkazové vady přestupků s cílem rychlého zastavení celého řízení. Neprodlužujeme ani nemaříme řízení, klienta vždy obhajujeme.
Před zahájením řízení se vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh zařízení vyhledáváme závažné důkazové vady. Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního orgánu ze spisu vyřazujeme. Dále se zaměřujeme na postupy správních úředníků v průběhu řízení, kdy samotné vzniklé procesní vady často znemožňují uznání viny.

MLUVÍ ZA NÁS NAŠE VÝSLEDKY

V níže přiložených rozhodnutích vyhraných kauz můžete objevit naši argumentaci a udělat si tak ucelenou představu o našich postupech: