Co Vám hrozí

Český bodový systém aneb co Vám hrozí

Alkohol a návykové látky

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Řízení pod vlivem alkoholu (do 0.3 promile) - 2 500 - 20 000 Kč 0
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) - 25 000 - 50 000 Kč 7
Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky) - Odnětí svobody do 3 let & peněžitý trest 7
Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky - 25 000 - 50 000 Kč 7
Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0.3 promile) - 25 000 - 50 000 Kč 7

Přednost v jízdě

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Nedovolená jízda přes železniční přejezd do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 7
Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj:”) do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 5
Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 5
Ohrožení chodce na přechodu do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 4
Nedání přednosti v jízdě do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 4
Nezastavení před přechodem do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 3
Ohrožení chodce při odbočování do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 0

Rychlost

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více - 5 000 - 10 000 Kč 5
Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více a mimo obec a 30 km/h a více do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 3
Střední překročení rychlosti – obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 k m/h do 1 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 2
Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h do 1 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 0

Technický stav a doklady

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě - 5 000 - 10 000 Kč 7
Technicky nezpůsobilé vozidlo - 5 000 - 10 000 Kč 5
Řízení bez řidičského oprávnění - 25 000 - 50 000 Kč 4
Nepoužití autosedačky pro díte do 2 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 4
Řízení bez profesního průkazu - 5 000 - 10 000 Kč 3
Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ - 5 000 - 10 000 Kč 3
Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti - 5 000 - 10 000 Kč 0
Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR - 25 000 - 50 000 Kč 0
Svěření řízení neznámé osobě - 5 000 - 10 000 Kč 0
Řízení bez dokladu nebo záznamu o provozu vozidla do 5 000 Kč do 10 000 Kč 0
Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách do 5 000 Kč do 10 000 Kč 0

Přestupky během jízdy

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Nedovolené předjíždění - 5 000 - 10 000 Kč 7
Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici - 5 000 - 10 000 Kč 7
Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví - Odnětí svobody až na 10 roku 7
Nezastavení po nehodě - 2 500 - 5 000 Kč 7
Ujetí od dopravní nehody do 1 000 Kč 2 500 - 5 000 Kč 7
Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu - Odnětí svobody na 2 roky 7
Jízda bez bezpečnostních pásů do 2 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 3
Řízení s telefonem v ruce do 1 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 3
Zavinění nehody s ublížením na zdraví do 1 000 Kč 25 000 - 50 000 Kč 2
Neohlášení dopravní nehody do 1 000 Kč 2 500 - 5 000 Kč 0
Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody do 1 000 Kč 2 500 - 5 000 Kč 0
Použití antiradaru do 1 000 Kč 5 000 - 10 000 Kč 0

Ostatní přestupky

Přestupek Bloková pokuta Správní řízení Body
Nedodržení bezpečnostních přestávek do 5 000 Kč do 10 000 Kč 4
Neoznačení překážky způsobené řidičem do 2 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 2
Nedovolená jízda nákladního automobilu do 2 500 Kč 2 500 - 5 000 Kč 0
Jiné porušení povinností (např. zákaz zastavení nebo stání) do 2 000 Kč 1 500 - 2 500 Kč 0