Co řešíme

Jaké přestupky za Vás vyřešíme

Naše služba Vás ochrání především proti tomu, co by mohlo ohrozit Váš řidičský průkaz. Zjednodušeně řešíme všechny bodové přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vyjma těch závažných, které souvisí s návykovými látkami nebo řízením bez příslušné podskupiny/skupiny řidičského oprávnění.

Naše preventivní ochrana proti pokutám v podobě tarifů právního zastupování, resp. vzájemně sjednaná smlouva, nabývá platnosti v den přijetí platby ze strany klienta na náš účet, a to na dobu 12 měsíců, tudíž se nevztahuje na již dříve spáchané přestupky.

Máte-li ovšem starší přestupek nebo přestupek závažný (alkohol, drogy, řízení bez oprávnění apod.), neváhejte nás kontaktovat na telefonním čísle  776 554 445. I v těchto případech Vám můžeme efektivně pomoci, Váš případný zákaz řízení odvrátit a řidičský průkaz Vám zachránit.

V rámci naší služby řešíme přestupky spočívající v: