Pomoc neklientům

Pomáháme i klientům bez povinnosti sjednat si naši paušální roční službu.

Pomůžeme a zastoupíme Vás při:

Dosažením 12 bodů v bodovém hodnocení řidiče myslíme takzvané vybodování, kdy se seznámíme se spisy přestupků, na základě kterých jste dosáhli vybodování. Zaměříme se na jejich přezkum v rovině důkazové a procesní, kdy zjištěná pochybení napadneme u patřičného správního orgánu. Tento postup již v minulosti u více jak poloviny zájemců zvrátil již platné vybodování odmazáním námi napadených bodových záznamů.

Riziko zákazu řízení či odebrání řidičského průkazu představují přestupky, jejichž spácháním či opakovaným spácháním hrozí zákaz řízení a nebo přestupky, jimiž se řidič vyboduje. V těchto případech máme dvě hladiny příplatků, a to pro zákazy činnosti dle platných sazeb do 6 měsíců a nad 6 měsíců.

Zvlášť závažným přestupkem rozumíme přestupek spáchaný v souvislosti s požitím alkoholu či návykové látky nebo spáchaný pod jejím vlivem. Dále přestupek spočívající v odmítnutí dechové či krevní zkoušky, spáchání jakéhokoli přestupku, jenž měl za následek nebo byl spáchán v souvislosti s dopravní nehodou nebo jde o způsobení dopravní nehody samotné.

Staršími přestupky myslíme přestupky bodové, jejímiž případnými bodovými zápisy se nedostanete do rizika vybodování a takové přestupky, za které nehrozí sankce zákazu činnosti. Tato nabídka je vhodná pro ty, kterým nehrozí bezprostředně vybodování, ale chtějí předejít dalšímu připsání bodů.


Zajistíme Vám komplexní právní servis obsahující mimojiné přezkoumání přestupků, rozbor pořízených důkazů, zajištění znaleckýc posudků a zastoupení před správními orgány advokátní kanceláří v plném rozsahu bez Vaší přítomnosti.

Náš způsob obhajoby? Před zahájením řízení se vždy detailně seznámíme se spisem. Díky bohatým zkušenostem a znalostem právních předpisů, směrnic policie, metodik měření a návodů obsluh zařízení se zaměřujeme na vyhledání důkazových vad případu (špatně provedená měření, záznamy, protokolace apod.). Připravenými znaleckými posudky špatně pořízené důkazy při obhajobě u správního řízení ze spisu vyřazujeme. V průběhu projednávání přestupku se zaměřujeme také na postupy správních úředníků, kdy jemi způsobené procesní vady také často znemožňují uznání viny. 
 

...informujte se bezplatně na Váš případ na 776 554 445